• m_mohamadlu@yahoo.com

ارسال متغیر به تمام فایلهای view

اگر بخواهیم یک متغیر را به تمام فایل های view ارسال کنیم و از تکرار اون در هر ارسال پرهیز نماییم ، میتونیم در تابع __construct   ، از vars به این شکل استفاده کنیم :

$data['title'] = 'page';
$this->load->vars($data);

 

default controller در کدایگنایتر

اگر در فولدر controller پوشه ای ایجاد کرده اید و فایلهای php شما در آن پوشه قرار دارند ، احتمال اینکه با مشکل default controller  در کدایگنایتر 3 به بالا مواجه شده باشید زیاده .  علاوه بر رعایت اصول کدهای htaccess ، config و ... میبایست به مسیر زیر رجوع کرده و در خط حدود 300 تغییراتی در کدهای Router.php ایجاد نمایید .

codeigniter/system/core/Router.php