• m_mohamadlu@yahoo.com

ایجاد قالب ساده با دایو

برای ساخت یک قالب ساده نیاز به دانش HTML و CSS داریم . در HTML5 از برچسب های معنایی جهت ایجاد قالب استفاده میشود . اما من در اینجا میخواهم نحوه و منطق چینش قالب با  تگ div به شکل بسیار ساده توضیح بدم تا بتونید برای ایجاد قالب های بزرگ و پیچیده تر ایده بگیرید . ما در اینجا یک قالب ساده که شامل هدر ، منو ، فوتر ، ساید راست و چپ و محتوا میباشد را آموزش میدهیم .